Ανάπτυξη ξενοδοχείων και συμβουλευτική

01

Ανάπτυξη ξενοδοχείων και συμβουλευτική

01 _OD_6314-HDR-Edit

Ανάπτυξη ξενοδοχείων και συμβουλευτική

02

Ανάπτυξη ξενοδοχείων και συμβουλευτική

02 Development and consulting inner 2

Ανάπτυξη ξενοδοχείων και συμβουλευτική

03

Ανάπτυξη ξενοδοχείων και συμβουλευτική

03 Development and consulting inner 3
υπηρεσίες
AxiaSimaServicePage

τι κάνουμε

Μέσω των υπηρεσιών Ανάπτυξης Ξενοδοχείων και Συμβουλευτικής αναλαμβάνουμε τα εξής

  • Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων
  • Επιχειρηματικό σχέδιο
  • Μελέτη σκοπιμότητας
  • Προσδιορισμός πλάνου
  • Προγραμματισμός πριν από την έναρξη λειτουργίας
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 

Δημιουργία της εταιρικής ταυτότητας του ξενοδοχείου σας.

Καθοδήγηση σχετικά με την κατάλληλη διάταξη και τον σχεδιασμό, με στόχο τη βέλτιστη λειτουργικότητα των δωματίων, των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και των χώρων υποδοχής και εστίασης.

Παροχή προτάσεων σχετικά με την κατηγοριοποίηση των τύπων δωματίων.

Ανάπτυξη πλάνου Marketing.

Κατάρτιση αναλυτικού προϋπολογισμού εσόδων, δαπανών και μισθοδοσίας ανά τμήμα και περίοδο.

Συμβουλευτική για τον στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης (διαδικασίες, πρωτόκολλα υγιεινής κ.λ.π. )

Προτάσεις για τη δημιουργία ιστοσελίδας και την κατάρτιση πλάνου Digital Marketing.

See

Relevant Projects

krakenimages-376KN_ISplE-unsplash
Main Photo - Saint-min
Saint Suites
Main Photo - Myst-min
Myst Boutique Hotel
Main Photo- Divine Cave
Divine Cave Experience
Main Photo - Suites of the Gods-min
Suites of the Gods
Main Photo- Kallos Imar Hotel
Kallos Imar
Main photo- Ianos Hotel
Ianos Hotel