Μίσθωση Ξενοδοχείου

01

Μίσθωση Ξενοδοχείου

01 Α77 PHOTO FOR INSIDE SERVICE HOTEL LEASING(1)

Μίσθωση Ξενοδοχείου

02

Μίσθωση Ξενοδοχείου

02 leasing inner 2
services
AxiaSimaServicePage

Μισθώνουμε το ξενοδοχείο προκειμένου να το αξιοποιήσουμε και να το αναβαθμίσουμε περαιτέρω, στοχεύοντας στην ανάπτυξη και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του.

Μέσω της μίσθωσης του ξενοδοχείου αναλαμβάνουμε τα εξής:

 • Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων
 • Επιχειρηματικό πλάνο
 • Μελέτη σκοπιμότητας
 • Προσδιορισμό της επιχειρηματικής ιδέας
 • Προγραμματισμό πριν την έναρξη λειτουργίας
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Λειτουργίες της επιχείρησης
 • Προϋπολογισμό
 • Οικονομικό έλεγχο
 • Συμφωνίες
 • Ανθρώπινο δυναμικό
 • Λογιστική
 • Αλυσίδα εφοδιασμού
 • Λογιστικό έλεγχο

Δημιουργία της εταιρική ταυτότητα του ξενοδοχείου σας.

Καθοδήγηση σχετικά με την κατάλληλη διάταξη και τον σχεδιασμό, με στόχο τη βέλτιστη λειτουργικότητα των δωματίων, των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και των χώρων υποδοχής και εστίασης. Παροχή προτάσεων σχετικά με την κατηγοριοποίηση των τύπων δωματίων.

Ανάπτυξη πλάνου Marketing.
Κατάρτιση αναλυτικού προϋπολογισμού εσόδων, δαπανών και μισθοδοσίας ανά τμήμα και περίοδο.

Συμβουλευτική για τον στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης (διαδικασίες, πρωτόκολλα υγιεινής κ.λ.π. )

Προτάσεις για τη δημιουργία ιστοσελίδας και την κατάρτιση πλάνου Digital Marketing.

Ορισμός καθηκόντων εργασίας.

Επιλογή κατάλληλου προσωπικού για τις αντίστοιχες θέσεις.

Εκπαίδευση των νέων εργαζομένων.

Παροχή συμβουλών για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως παραγγελία εμπορευμάτων, υλικών και αγαθών.

Επιλογή κατάλληλου λογισμικού για κρατήσεις.

Ανάπτυξη εμπορικής πολιτικής.

Διαχείριση πωλήσεων και κρατήσεων.

Πρόβλεψη εσόδων και προϋπολογισμός δαπανών, με ορίζοντα 3ετίας

See

Relevant Projects

krakenimages-376KN_ISplE-unsplash
Main Photo - A77 Suites by Andronis-min
A77 Suites