Διαχείριση ξενοδοχείου

01

Διαχείριση ξενοδοχείου

01 management inner 1

Διαχείριση ξενοδοχείου

02

Διαχείριση ξενοδοχείου

02 management inner 2

Διαχείριση ξενοδοχείου

03

Διαχείριση ξενοδοχείου

03 management inner 3
services
AxiaSimaServicePage

Μέσω των υπηρεσιών διαχείρισης του ξενοδοχείου αναλαμβάνουμε τα εξής:

  • Λειτουργίες της επιχείρησης
  •  Προϋπολογισμός
  • Οικονομικός έλεγχος
  • Συμφωνίες
  • Ανθρώπινο δυναμικό
  • Λογιστική
  • Αλυσίδα εφοδιασμού
  • Λογιστικός έλεγχος

 

Ορισμός καθηκόντων εργασίας.

Επιλογή κατάλληλου προσωπικού για τις αντίστοιχες θέσεις.

Εκπαίδευση των επιτυχόντων υποψηφίων.

Παροχή συμβουλών για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας,όπως η παραγγελία εμπορευμάτων, υλικών και αγαθών.

Επιλογή κατάλληλου λογισμικού για κρατήσεις.

Ανάπτυξη εμπορικής πολιτικής.

Διαχείριση πωλήσεων και κρατήσεων.

Πρόβλεψη εσόδων και προϋπολογισμός δαπανών, με ορίζοντα 3ετίας.

See

Relevant Projects

krakenimages-376KN_ISplE-unsplash
Main Photo - Saint-min
Saint Suites
Main Photo - Myst-min
Myst Boutique Hotel